Skip links

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

“เรามีความยินดีที่คุณได้เลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่มีให้ที่บริษัทของเรา”

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

“เรามีความยินดีที่คุณได้เลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่มีให้ที่บริษัทของเรา”

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

“เรามีความยินดีที่คุณได้เลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่มีให้ที่บริษัทของเรา”

เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สร้างอาชีพของคุณ เติบโตพร้อมกับเรา

เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา และเรามีทรัพยากรและโอกาสให้คุณเสมอในการเพิ่มทักษะของคุณ

การทำงานในทีม

“เราให้ความสามารถในการทำงานให้แต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบต่องานของตนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่เราแบ่งกัน ความรับผิดชอบช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเรา”

บุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานกับเรา

เราสนับสนุนบุคลากรของเราอย่างเต็มที่

ส่วนสำคัญของการทำงานเป็นทีมของเราคือการร่วมมือกัน เราเชื่อว่ามุมมองที่หลากหลายและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนวัตกรรมและความสำเร็จ

คุณสุธาทิพย์
ยังหอม

“ฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานกับ บริษัท ลี วิคเตอร์ จำกัด ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทำงานเคยได้รับรางวัลจากบริษัทฯ ให้ไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วได้ทำงานต่อไปเพื่อช่วยให้พนักงานยังคงมีรายได้ ไม่เป็นโรคซึมเศร้าที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกด้วยฉันทำงานอยู่ที่นี่มา 18 ปีแล้วและคิดเสมอว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของฉัน”

คุณสรรเสริญ
ไชยดีนวมณี

“ที่บริษัท ลี วิคเตอร์ จำกัด ผมได้เรียนรู้ในการคิด/การวางแผน/การลงมือทำ ซึ่งผมมีความสุขในเวลาที่ผลงานนั้นประสบความสำเร็จและถือเป็นประสบการณ์หากพลาดพลั้งล้มเหลวซึ่งทำให้เราได้พัฒนาสิ่งที่สำเร็จหรือดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขสิ่งที่ล้มเหลวบกพร่องหรือจุดอ่อนต่างๆนั้นเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง เพื่อก้าวไปพร้อมๆ กัน กับบุคลากรทีนี่ ที่พร้อมจะพัฒนา หรือแก้ไข สิ่งต่างๆ นั้นไปด้วยกัน จนสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ให้กับบริษัทฯ และตนเอง”

คุณประสิทธิ์
บรรดุจวงศ์

“ผมทำงานที่นี่มานานกว่า 10 ปี รับผิดชอบฝ่ายแบบ และควบคุมคุณภาพงานที่ผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานขั้นสูง ผมได้รับประสบการณ์มากมายจากที่นี่ พวกเราควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน เช่น การเลือกสรรวัสดุ และ/หรือ ทีมงานช่าง ก็ทำงานตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ ผลงานจึงออกมาดี ลูกค้าชื่นชอบ ทำให้มีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า”

บุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานกับเรา

เราสนับสนุนบุคลากรของเราอย่างเต็มที่

ส่วนสำคัญของการทำงานเป็นทีมของเราคือการร่วมมือกัน เราเชื่อว่ามุมมองที่หลากหลายและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนวัตกรรมและความสำเร็จ

คุณสุธาทิพย์ ยังหอม

“ฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานกับ บริษัท ลี วิคเตอร์ จำกัด ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทำงานเคยได้รับรางวัลจากบริษัทฯ ให้ไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วได้ทำงานต่อไปเพื่อช่วยให้พนักงานยังคงมีรายได้ ไม่เป็นโรคซึมเศร้าที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกด้วยฉันทำงานอยู่ที่นี่มา 18 ปีแล้วและคิดเสมอว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของฉัน”

คุณสรรเสริญ ไชยดีนวมณี

“ที่บริษัท ลี วิคเตอร์ จำกัด ผมได้เรียนรู้ในการคิด/การวางแผน/การลงมือทำ ซึ่งผมมีความสุขในเวลาที่ผลงานนั้นประสบความสำเร็จและถือเป็นประสบการณ์หากพลาดพลั้งล้มเหลวซึ่งทำให้เราได้พัฒนาสิ่งที่สำเร็จหรือดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขสิ่งที่ล้มเหลวบกพร่องหรือจุดอ่อนต่างๆนั้นเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง เพื่อก้าวไปพร้อมๆ กัน กับบุคลากรทีนี่ ที่พร้อมจะพัฒนา หรือแก้ไข สิ่งต่างๆ นั้นไปด้วยกัน จนสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ให้กับบริษัทฯ และตนเอง”

คุณประสิทธิ์ บรรดุจวงศ์

“ผมทำงานที่นี่มานานกว่า 10 ปี รับผิดชอบฝ่ายแบบ และควบคุมคุณภาพงานที่ผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานขั้นสูง ผมได้รับประสบการณ์มากมายจากที่นี่ พวกเราควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน เช่น การเลือกสรรวัสดุ และ/หรือ ทีมงานช่าง ก็ทำงานตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ ผลงานจึงออกมาดี ลูกค้าชื่นชอบ ทำให้มีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า”

This website uses cookies to improve your web experience.
Home